Συναντήσεις με γονείς σε σχολεία

Η συγγραφέας επισκέπτεται τα σχολεία που την καλούν και συναντά τους μαθητές μέσα στις τάξεις τους. Η συνάντηση πραγματοποιείται είτε κατόπιν συνεννόησης με τους εκδοτικούς οίκους που συνεργάζεται η ίδια είτε με απ’ ευθείας συνεννόηση μαζί της.

Αυτές οι συναντήσεις είναι ιδιαίτερα εποικοδομητικές γιατί αφ’ ενός καλλιεργούν το ενδιαφέρον των μαθητών για τη λογοτεχνία, αφ’ ετέρου γίνεται μία ζωντανή επικοινωνία των αναγνωστών με έναν πνευματικό δημιουργό. Στην περίπτωση αυτή είναι χρήσιμο οι μαθητές να έχουν διαβάσει τουλάχιστον ένα από τα βιβλία της συγγραφέως και να έχουν επισημάνει κάποιες παρατηρήσεις που θα αποτελέσουν και το επίκεντρο της συζήτησης μέσα στην τάξη.

Η Κατερίνα Μουρίκη προτιμάει να συναντάει τα παιδιά κατά τάξεις και όχι όλα μαζί, μέσα στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου, όπου ο διάλογος διαχέεται και ατονεί χωρίς να οδηγεί σε κάποιο θετικό αποτέλεσμα.

Κάθε τάξη μπορεί να έχει διαβάσει διαφορετικό βιβλίο, έτσι ώστε να γίνεται ανταλλαγή εντυπώσεων και πληροφοριών ανάμεσα στα παιδιά διαφορετικών τάξεων ή τμημάτων.

Πολλά σχολεία, τις εμπειρίες τους από παρόμοιες συναντήσεις τις χρησιμοποιούν ως υλικό για τη σχολική τους εφημερίδα.

Back To Top